đức says: Trả lời
tại sao fim cuộc chiến mãng xà k xem được vầy